INFORMACJE OGÓLNE

Dostawca przywiazuje duza wage do kwestii prywatnosci uzytkowników. Dlatego tez stworzylismy osobna polityke prywatnosci, która stanowi integralna czesc Warunków Ogólnych i Szczególowych oraz Warunków Uzupelniajacych Dostawcy. Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci fakt, ze Dostawca moze gromadzic i przetwarzac „informacje osobiste”, „informacje o charakterze finansowym” lub „informacje o charakterze demograficznym oraz informacje na temat uzytkowania” (zwane dalej „Informacjami”) w zwiazku z prowadzonym Serwisem. Korzystajac z Serwisu Dostawcy akceptuja Panstwo niniejsza polityke prywatnosci, polityke z zakresu praw autorskich oraz Warunki Ogólne i Szczególowe. Jezeli nie wyrazaja Panstwo takiej zgody, nie moga Panstwo korzystac z naszego Serwisu. O ile wyraznie nie okreslono inaczej, Warunki Ogólne i Szczególowe, polityka z zakresu praw autorskich oraz polityka prywatnosci maja zastosowanie w odniesieniu do wszystkich nowych aplikacji, za pomoca których aktualny Serwis zostanie rozszerzony badz ulepszony. Dlatego tez zalecamy regularne przegladanie tych stron. Niniejsza strona internetowa oraz jej wersja mobilna (zwane dalej „Stronami internetowymi”) stanowia wlasnosc Dostawcy (okreslanego w dalszej czesci dokumentu slowami „my” lub „nas”) i sa przez niego zarzadzane.

Zmiany polityki prywatnosci

Zastrzegamy sobie prawo do mozliwosci dokonania w dowolnym momencie zmiany, rozszerzenia lub ograniczenia niniejszej polityki prywatnosci, polityki z zakresu praw autorskich oraz Warunków Ogólnych i Szczególowych. W zwiazku z faktem, ze wszystkie zmiany beda wprowadzane na niniejszych Stronach internetowych, zalecamy regularne ich przegladanie. Stale korzystanie przez Panstwa z niniejszego Serwisu oraz z jego ewentualnych rozszerzen i ulepszen oznacza, ze akceptuja Panstwo zmiany w nim dokonane.

Gromadzone przez nas informacje

Gromadzimy i przetwarzamy „dane osobowe” (dane, jakie moga zostac uzyte do kontaktowania sie z Panstwem, takie jak pelne imie i nazwisko, adres (pocztowy), numer telefonu, adres e-mail oraz MSISDN ('mobile station integrated services digital network number' - numer abonenta sieci komórkowej)) i/lub dane dotyczace wiadomosci SMS otrzymanych lub przeslanych przez Dostawce, „dane o charakterze finansowym” (takie jak numery kart kredytowych, informacje na temat Panstwa numerów kont bankowych lub hasla), „dane o charakterze demograficznym lub dane na temat uzytkowania” (informacje przekazywane przez Panstwa badz gromadzone przez nas, niemajace charakteru finansowego, lecz niezbedne do prawidlowej realizacji platnosci za korzystanie z naszego Serwisu, takie jak rodzaj uslug w Serwisie, marka i typ telefonu komórkowego, dane na temat rozpoczecia, zakonczenia i okresu korzystania z Serwisu, rodzaj uzywanej przegladarki, zwyczaje zwiazane z przegladaniem sieci oraz Panstwa adres IP) powiazane z Serwisem. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania Panstwa danych osobowych, danych o charakterze finansowym i/lub demograficznym oraz informacji na temat uzytkowania (zwanych dalej „Danymi”) dostawcy Panstwa sieci komórkowej i/lub dostawcy uslug z zakresu autoryzacji w celu zagwarantowania inkasa dla naleznych oplat. Tego rodzaju informacje gromadzone przez Dostawce moga byc przechowywane i przetwarzane w kraju, w którym uslugi byly dostarczane przez Dostawce lub grupe powiazanych z nim przedsiebiorstw. Poprzez korzystanie z Serwisu wyrazaja Panstwo zgode na ponadgraniczna wymiane Panstwa danych.

Osoby w wieku 16 lat i starsze

Ani Serwis, ani tez Strony internetowej nie sa przeznaczone do uzytkowania przez dzieci. Moze sie zdarzyc, ze nie majac tego swiadomosci bedziemy gromadzic dane osobowe uzytkowników, którzy nie osiagneli jeszcze minimalnego wieku okreslonego w Warunkach Szczególowych. Takie dane zostana usuniete.

Sposób wykorzystywania danych

Dostawca oferuje Panstwu szeroka game uslug internetowych i mobilnych oraz tresci o charakterze informacyjnym udostepnianych za pomoca Serwisu. Bedziemy wykorzystywac Panstwa dane osobowe na potrzeby oferowania uslug naszego Serwisu oraz w celach zwiazanych z obsluga klienta. Panstwa dane osobowe sa przez nas wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na pytania, realizowania transakcji oraz przesylania ofert, dokonywania ulepszen i dla potrzeb promowania naszego Serwisu za posrednictwem wiadomosci SMS oraz Stron internetowych. O ile wyraznie nie zastrzega Panstwo, by tego nie robic, bedziemy mogli uzywac Panstwa danych osobowych do kontaktowania sie z Panstwem w zwiazku z naszymi uslugami, produktami, aspektami naszego Serwisu, w odniesieniu do których sadzimy, ze moga Panstwo byc nimi zainteresowani lub w innych celach, które beda od czasu do czasu oglaszane. Mozemy takze wykorzystywac Panstwa dane do kontaktowania sie z Panstwem w zwiazku z uzytkowaniem naszych Stron internetowych lub odnosnie zmian naszej polityki prywatnosci, polityki w zakresie praw autorskich, Warunków Ogólnych i Szczególowych lub innych warunków dotyczacych naszej relacji z Panstwem oraz korzystania z naszych Stron internetowych. Ponadto mozemy takze wykorzystywac Panstwa dane na potrzeby ulepszania tresci zawartych na naszych Stronach internetowych oraz nawigacji na nich lub tez do innych celów wewnetrznych. Wreszcie zastrzegamy sobie takze prawo do dzielenia sie Panstwa danymi osobowymi z innymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby skontaktowac sie z Panstwem w zwiazku ze swoimi produktami oraz uslugami i którzy byc moze chcieliby zaoferowac Panstwu mozliwosc zakupu tych produktów i uslug. W NIEKTÓRYCH PANSTWACH PRAWO ZABRANIA NAM PRZESYLANIA PANSTWU WIADOMOSCI O CHARAKTERZE REKLAMOWYM BEZ PANSTWA WCZESNIEJSZEJ WYRAZNEJ ZGODY. DLATEGO TEZ MOZE SIE ZDARZYC, ZE POWYZSZA INFORMACJA NIE MA ZASTOSOWANIA W PANSTWA PRZYPADKU. Jezeli zdecyduja sie Panstwo na wycofanie zgody na przekazywanie przez nas Panstwa danych osobowych innym partnerom biznesowym w celach komercyjnych, prosimy o poinformowanie nas o tym w momencie przekazywania nam swoich danych osobowych. W przypadku podjecia takiej decyzji w pózniejszym czasie, moga Panstwo przeslac e-mail na adres znajdujacy sie na Stronach internetowych lub poinformowac nas o tym za pomoca Serwisu. Moga Panstwo takze skontaktowac sie z nami telefonicznie pod numerem naszego Serwisu, który znajda Panstwo w Warunkach Szczególnych. Zaprzestaniemy wówczas przekazywania Panstwa danych osobowych stronom trzecim. Chcielibysmy zwrócic uwage na fakt, ze usuniecie lub zmiana na Panstwa prosbe Panstwa danych osobowych nie zacznie obowiazywac natychmiast. Do celów wewnetrznych, w ramach wsparcia przy oferowaniu uslug Serwisu oraz na potrzeby interakcji z osobami odwiedzajacymi nasze Strony internetowe wykorzystujemy dane niepozwalajace na identyfikacje tozsamosci konkretnej osoby. Zastrzegamy sobie takze prawo do indywidualizowania danych niepozwalajacych na identyfikacje tozsamosci konkretnej osoby i dopasowywania ich do potrzeb Serwisu celem przesylania Panstwu wyselekcjonowanych reklam w oparciu o wyszukiwanie slów kluczowych. Mozemy takze laczyc informacje, jakie pozyskujemy od osób trzecich oraz informacje powszechnie dostepne z Panstwa danymi. W momencie, gdy rejestruja sie Panstwo w Serwisie lub na potrzeby korzystania z innych aspektów Serwisu, gromadzimy takie dane, jak numer Panstwa telefonu komórkowego oraz identyfikacja dostawcy Panstwa sieci komórkowej. Korzystajac z Serwisu wyrazaja Panstwo zgode na udostepnianie naszym partnerom oraz stronom trzecim numeru Panstwa telefonu komórkowego, jezeli jest to niezbedne do przetwarzania Panstwa transakcji. Do tego rodzaju stron trzecich moga nalezec dostawcy sieci komórkowych i/lub dostawcy uslug autoryzacji uzywanych przez Dostawce przy przetwarzaniu transakcji. Mozemy korzystac z uslug wynajetych przez nas stron trzecich na potrzeby umozliwienia korzystania przez Panstwa z uslug naszego Serwisu, na przyklad w zwiazku z autoryzacja Panstwa transakcji i mozemy przekazywac Panstwa dane tym stronom do ograniczonych celów. Jezeli nasza firma zostanie sprzedana lub polaczona z innym przedsiebiorstwem lub tez oglosi upadlosc, niektóre lub wszystkie zgromadzone Panstwa dane osobowe zostana przekazane stronie trzeciej. Wreszcie mozemy przekazywac Panstwa dane okreslonym stronom w sytuacji, gdy bedzie to wymagane prawnie lub gdy w ten sposób bedziemy mogli zagwarantowac bezpieczenstwo Dostawcy lub uzytkowników Serwisu.

Dostep do Panstwa informacji

Dostawca daje Panstwu mozliwosc poprawiania lub usuwania Panstwa informacji osobistych, jakie Panstwo nam przekazali lub tez do dokonywania z wlasnego wyboru zmian tych danych poprzez przeslanie wiadomosci e-mail na adres podany w Warunkach Szczególnych, w której to wiadomosci podaja Panstwo, czy chca Panstwo usunac swoje dane z naszej bazy danych lub tez czy chca Panstwo zrezygnowac z subskrypcji informacji od nas lub od stron trzecich. Moga Panstwo skontaktowac sie z nami pod numerem telefonu naszego Serwisu, jaki podano w Warunkach Szczególnych. Usuniecie danych lub rezygnacja z otrzymywania informacji od Dostawcy lub stron trzecich sprawi, ze dane zostana usuniete wylacznie z naszej bazy danych celem wstrzymania przyszlej komunikacji z naszej strony i ze strony osób trzecich. Usuniecie danych nie dotyczy informacji, jakie juz zostaly pozyskane i jakie zostaly byc moze przekazane stronom trzecim w sposób okreslony w niniejszej polityce prywatnosci. Zalecamy Panstwu skontaktowanie sie bezposrednio z tymi stronami trzecimi w celu usuniecia Panstwa danych osobowych, jakich strony te byc moze uzywaja do kontaktowania sie z Panstwem.

Pliki cookie

W celu usprawnienia sposobu, w jaki korzystaja Panstwo z naszych Stron internetowych, mozemy wykorzystywac na nich pliki cookie. Pliki cookie to pliki, jakie zapisujemy na twardym dysku Panstwa komputera za posrednictwem naszej przegladarki WWW w celu umozliwienia naszym systemom rozpoznawania Panstwa przegladarki i w celu oznaczenia Panstwa komputera w okreslony sposób. Za pomoca plików cookie nie mozemy uzyskac informacji na temat Panstwa adresu e-mail lub innych danych osobowych, chyba ze zdecyduja sie Panstwo na przekazanie nam tych danych, na przyklad poprzez dokonanie rejestracji na naszych Stronach internetowych. Jednakze, jezeli zostana Panstwo naszym klientem i pozostawia Panstwo swoje dane osobowe na naszych Stronach internetowych, dane te zostana podpiete do danych, jakie przechowywane sa za pomoca plików cookie. Dlatego tez korzystamy z plików cookie celem usprawniania sposobu korzystania przez Panstwa z naszych Stron internetowych i na potrzeby ulepszania tresci i uslug naszego Serwisu. Mozemy wiec na przyklad uzywac plików cookie w celu personalizacji Panstwa wizyt na naszych Stronach internetowych (na przyklad rozpoznajac Panstwa, gdy powróca Panstwo na nasze Strony). Moga Panstwo zmienic ustawienia swojej przegladarki, przez co pliki cookie naszych Stron oraz innych dostawców uslug internetowych nie beda akceptowane. W celu uzyskania dalszych informacji prosze skorzystac z funkcji pomocy w swojej przegladarce internetowej. Zwracamy jednakze Panstwa uwage na fakt, ze niektóre podstrony naszych Stron internetowych dostepne sa wylacznie przy pomocy plików cookie lub plików podobnego rodzaju i musza miec Panstwo swiadomosc, ze blokowanie plików cookie lub tego rodzaju plików moze spowodowac, ze nie beda Panstwo mieli dostepu do niektórych czesci zawartosci naszych Stron internetowych lub uslug naszego Serwisu.

Odnosniki

Na naszych Stronach internetowych moga znajdowac sie odnosniki do innych stron internetowych. Dostawca nie sprawuje kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialnosci ani nie moze zostac pociagniety do odpowiedzialnosci za ich dostepnosc ani za tresci, reklamy, produkty lub inne materialy zamieszczone na tych stronach internetowych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci ani nie moze zostac pociagniety do odpowiedzialnosci, w sposób posredni czy tez bezposredni, za jakiekolwiek szkody lub straty bedace skutkiem lub spowodowane przez innych uzytkowników w odniesieniu do powyzszego. Ponosza Panstwo wylaczne ryzyko za korzystanie ze stron internetowych, do których odnosniki znajduja sie na naszych Stronach internetowych, lacznie z zamieszczonymi na tych stronach tresciami.

Bezpieczenstwo

Ochrona Panstwa danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Korzystamy z najlepszych technologii w celu zagwarantowania bezpieczenstwa przekazywanych przez Panstwa informacji. Jednakze nie jestesmy w stanie zapewnic w 100%, ze przekazywanie danych za posrednictwem Internetu lub telefonii komórkowej jest bezpieczne. Na skutek tego, choc dokladamy wszelkich staran w celu ochrony Panstwa danych osobowych, nie mozemy zagwarantowac, ze informacje, jakie przesylaja Panstwo za posrednictwem naszych Stron internetowych sa w pelni chronione.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytan i/lub uwag w odniesieniu do naszej polityki prywatnosci moga Panstwo skontaktowac sie z nami: reklamacje@mobiltek.pl